Hailuodon jakokunnan osakaskunta

Tietoa jakokunnan toiminnasta; osakasten ja koko Hailuodon parhaaksi
Hailuodon jakokunta

Hailuoto nousee merestä. Maan-nousema on Perämeren alueella nopeaa ja kun Hailuodon saari on loivarantainen, niin tämän seurauksena kasvaa saaren pinta-ala laskennallisesti useita hehtaareja vuodessa. Historian eri vaiheissa näitä uusia maa-alueita on jaettu manttaalin omistajien kesken useita kertoja, viimeksi 1960 luvun lopulla. Näiden jakojen yhteydessä on aina jätetty yhteisiksi tiettyjä ranta-alueita, kuten esim. kalastuselinkeinon kannalta tärkeät ns.haminan maat, joilla sijaitsevat kaikki vanhat kalastajakylät. Näitä- ja jatkuvasti syntyviä uusia maa-alueita sekä yhteisiä Hailuotoa ympäröiviä vesialueita hallinnoi Hailuodon jakokunnan osakaskunta.

Lue lisää»

Kokouskutsut

Kokouskutsu 2023»

KOKOUSKUTSU HAILUODON JAKOKUNNAN RN: o 72 – 878 – 7 – 1 osakkaat kutsutaan sääntömääräiseen osakaskunnan kokoukseen, joka pidetään Hailuodon metsästysseuran majalla Kottaintie 87 Sunnuntaina 23.4.2023 klo 13.00. Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa klo 12.30.   Kokouksessa käsitellään osakaskunnan varsinaiselle osuuskunnankokoukselle kuuluvat sääntömääräiset asiat ja avustukset.   Kokouksesta laadittava tarkistettu pöytäkirja on osakkaiden nähtävänä Hailuodon Kunnantalolla 14 […]

Pöytäkirjat

Pöytäkirja»

Hailuodon jakokunnan osakaskunnan yleisenkokouksen 2021 pöytäkirja on nähtävillä Hailuodon kunnantalolla 14.6.2021-27.6.2021.