Hailuodon jakokunnan osakaskunta

Tietoa jakokunnan toiminnasta; osakasten ja koko Hailuodon parhaaksi

Toimintakertomus 2015

HAILUODON YHTEISIÄ MAA- JA VESIALUEITA HALLINNOIVAN

OSAKASKUNNAN R: NRO  72-878-7-1 SÄÄNTÖJEN MUKAINEN

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015.

 

Osakaskunta hallinnoi jakamattomia yhteisiä maa- ja vesialueita Hailuodon kunnan alueella. Näiden alueiden kokonaispinta-ala on noin  20 400 hehtaaria

 

Varojaan osakaskunta käyttää yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

 

Varojenkäyttösuunnitelmansa mukaisesti vuotuisella pääoman tuotolla tuetaan yleisessä käytössä olevien ns. yksityisteiden kunnossapitoa ja tuetaan taloudellisesti myös muita, jakokunnan osakkaita mahdollisimman laajasti palvelevia hankkeita ja toimintoja.

 

Osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 29.4.2015 Hailuodon kunnan johtokeskuksessa.

 

Hoitokunta kokoontui vuoden aikana neljä  kertaa.

Avustuksia yleishyödyllisiin tarkoituksiin jaettiin vuoden 201 aikana jakokunnan yleisen kokouksen päätöksellä 32 255,89 e.

Leirikoulukustannuksiin myönnettiin avustusta 800 €

 

Tilinpäätös osoittaa voittoa 38 287,45€ hoitokunta ehdottaa, että  tilikauden voitto kirjataan edellisten vuosien voitto- ja tappiotilille.

 

 

Hoitokunnan jäsenet v. 2013                                henk.koht.varajäsen

 

Erkki Mattila                  pj.                                Teppo Juola

Ville  Kurikka                                                      Markku Tönkyrä

Tapio Vuotikka                                                    Arto       Sipilä

Jaakko Havana              vpj.                               Paavo Sipola

Urho   Tero                                                          Vesa      Isola

Seppo Vähämetsä                                                Timo Ranta

 

 

Tilintarkastajat

 

Asmo Miettunen           Htm                                 Lars Göran Nylund      Htm

Aaro   Sauvola                                                      Pekka Heikkinen

 

 

Sihteeri

 

Tuula Nissilä

 

Kirjoitettu: 9.05.2014