Hailuodon jakokunnan osakaskunta

Tietoa jakokunnan toiminnasta; osakasten ja koko Hailuodon parhaaksi

Toimintakertomus 2017

HAILUODON YHTEISIÄ MAA- JA VESIALUEITA HALLINNOIVAN
OSAKASKUNNANR: NRO 72 – 878 – 7 – 1 SÄÄNTOJEN MUKAINEN
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

Osakaskunta hallinnoi jakamattomia yhteisiä maa- javesialueita Hailuodon
kunnan alueella. Näiden alueiden kokonaispinta-ala on noin 20 400 hehtaaria.

Varojaan jakokunta käyttää yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Varojienkäyttösuunnitelmansa mukaisesti vuotuisella pääoman tuotolla tuetaan
yleisessä käytössä olevien ns. yksityisteiden kunnossapitoa ja tuetaan taloudellisesti
myös muita, jakokunnan osakkaita mahdollisimman laajasti palvelevia hankkeita ja
toimintoja.

Osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 10.4.2017
Hailuodon kunnanviraston Luotosalissa.

Hoitokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.
Teiden ja alueiden kunnostuksiin käytettiin vuoden 2017 aikana 31 184,35 €.

Tilinpäätös osoittaa voittoa 9 722,35 €. Hoitokunta ehdottaa, että tilikauden
voitto 9 722,35 € kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille.

Hoitokunnan jäsenet v. 2017 Henkilökohtainen varajäsen

Jäsen                                         Henk.koht. varajäsen

Erkki Mattila pj.                      Teppo Juola
Ville Kurikka                            Markku Tönkyrä
Risto Kurikka                           Arto Sipilä
Jaakko Havana vpj.                Paavo Sipola
Urho Tero                                 Vesa Isola
Seppo Vähämetsä                    Timo Ranta

Tilintarkastajat

Asmo Miettunen Htm Lars Göran Nylund Htm
Aaro Sauvola Pekka Heikkinen

Sihteeri

Tuula Nissilä

Kirjoitettu: 17.04.2018