Hailuodon jakokunnan osakaskunta

Tietoa jakokunnan toiminnasta; osakasten ja koko Hailuodon parhaaksi

Hoitokunta 2020

Hoitokunnan jäsenet v. 2020                    Henkilökohtainen varajäsen

Risto Kurikka         pj.                                           Rauno Heikkala

Arto Sipilä       vpj.                                                 Pertti Jussila

Ville Kurikka                                                          Paavo Sipola

Aaro Annunen                                                       Markku Tönkyrä

Urho Tero                                                               Vesa Isola

Seppo Vähämetsä                                                 Timo Ranta