Hailuodon jakokunnan osakaskunta

Tietoa jakokunnan toiminnasta; osakasten ja koko Hailuodon parhaaksi

Hoitokunta 2023

Hoitokunnan jäsenet v. 2023                    Henkilökohtainen varajäsen

Risto Kurikka                                                        Rauno Heikkala

Arto Sipilä                                                              Pertti Jussila

Aaro Annunen                                                       Markku Tönkyrä

Marita Vuotikka

Marko Välimäki                                                    Urho Tero

Timo Kujala