Hailuodon jakokunnan osakaskunta

Tietoa jakokunnan toiminnasta; osakasten ja koko Hailuodon parhaaksi

Hoitokunta 2021

Hoitokunnan jäsenet v. 2021                    Henkilökohtainen varajäsen

Risto Kurikka                                                        Rauno Heikkala

Arto Sipilä                                                              Pertti Jussila

Ville Kurikka                                                          Paavo Sipola

Aaro Annunen                                                       Markku Tönkyrä

Urho Tero                                                               Vesa Isola

Seppo Vähämetsä                                                 Timo Ranta