Hailuodon jakokunnan osakaskunta

Tietoa jakokunnan toiminnasta; osakasten ja koko Hailuodon parhaaksi

Rantojen hoito ja maastossa liikkuminen

Rantojen hoito
Pääsääntöisesti mökin tai kiinteistön omistaja saa käyttää ja maisemallisesti hoitaa jakokunnan omistamaa ranta-aluetta.  Heinäkasvustot ja pensaat voi ja kannattaa pitää vuosittain niittämällä kurissa. Hyvin hoidettu avara ranta-maisema on kaikkien etu; silmä lepää, linnut viihtyvät, mahdollinen soistuminen ainakin hidastuu ja niin sääsket kuin punkitkin siirtyvät muualle.

Maanpintaa rikkovat toimenpiteet eivät ole sallittuja. Mikäli syntyy tarvetta esim. kuivatukseen, tientekoon tai muuhun maantasaukseen, on toimille hankittava maanomistajan lupa. Mikäli toimitaan Hailuodon natura-alueilla on lupa saatava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta. Hailuodon natura-alueet kattavat huomattavan osan Hailuodon saaren pinta-alasta.

Maastossa liikkuminen
Jokamiehen oikeuden perusteella jakokunnan omistamilla ranta-alueilla jalan liikkuminen on kaikille luvallista. Tietenkin kiinteistön omistajan ja myös jakokunnan alueella olevan mökin tai asunnon piharauhaa on syytä kunnioittaa välttämällä tarpeettoman häiriön aiheuttamista.

Moottoriajoneuvoilla maastossa liikkumista rajoittaa huomattavasti maastoliikennelaki. Maastoliikennelain mukaisesti moottoriajoneuvolla liikkuminen edellyttää, eräin poikkeuksin, maanomistajan lupaa. Ammatinharjoittamisen kannalta välttämätön tai muu esim. tiettyihin tehtäviin liittyvä liikkuminen on yleensä sallittua.

Liikuttiinpa maastossa sitten jalan tai moottoriajoneuvolla, niin kannattaa aina muistaa Hailuodon herkän luonnon asettamat rajoitteet ja vaatimukset etenkin lintujen pesimäaikoina.

Hailuodossa ei ole juurikaan ongelmia näissä asioissa ollut, täällä on perinteisesti aina pystytty hyvässä hengessä näitäkin asioita yhdessä hoitamaan ja niin toivoisi asian olevan jatkossakin. Hyvän ja sopuisan ilmapiirin säilyttäminen kuitenkin edellyttää meiltä kaikilta rannoilla ja maastossa liikkujilta suurta vastuullisuutta ja vastapainoksi mökkiläisiltä ja maanomistajilta tiettyä avarakatseisuutta. Jokaisen satunnaisen maastossa ajelun lainmukaisuuden perään ei kannata kenenkään lähteä kyselemään. Toinen asia on, mikäli kysymyksessä on toistuva ja tarpeeton maastossa tai rannalla tapahtuva ”rällääminen”, toki silloin kannattaa asianomaista muistuttaa maastoliikennelain olemassaolosta. Ehdottomien kieltojen asettaminen, toisten kulkijoiden ”kyttäily” ja riitojen rakentaminen näissä asioissa ei ole koskaan oikein kuulunut hailuotolaiseen sallivaan yhteisöhenkeen. Hailuodon metsissä kuljettiin esimerkiksi ennen hiljattain päättynyttä uuttajakoa, hyvässä sovussa, vuosikymmenet tieuria, joilla ei ollut virallista tieoikeutta. Hieno asia on, että hailuotolaisten maanomistajien avarakatseisuuden ansiosta niistä valtaosa on edelleenkin kaikkien kulkijoiden vapaasti käytettävissä. Kieltomerkkejä ja puomein suljettuja teitä on Hailuodossa todella vähän, ja huonosti ne Hailuodon kansallismaisemaan sopivatkin.

Kirjoitettu: 30.03.2009