Hailuodon jakokunnan osakaskunta

Tietoa jakokunnan toiminnasta; osakasten ja koko Hailuodon parhaaksi

Toimintakertomus vuodelta 2011

HAILUODON YHTEISIÄ MAA- JA VESIALUEITA  HALLINNOIVAN  OSAKASKUNNAN   R:nro  72-878-7-1   SÄÄNTOJEN MUKAINEN

                      TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011.

Osakaskunta hallinnoi jakamattomia yhteisiä maa- ja vesialueita  Hailuodon kunnan alueella.  Näiden alueiden kokonaispinta-ala on noin 20 382 hehtaaria.

Varojaan osakaskunta käyttää yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Varojenkäyttösuunnitelmansa mukaisesti vuotuisella  pääoman tuotolla tuetaan yleisessä käytössä olevien ns. yksityisteiden kunnossapitoa ja tuetaan taloudellisesti myös muita,  jakokunnan osakkaita mahdollisimman laajasti palvelevia hankkeita ja toimintoja.

Osakaskunnan  sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 28.04.2011   peruskoulun

Aito Helmi-salissa.  Kokouksessa hyväksyttiin mm. hoitokunnan esittämä kaavoitetun n. 3300 neliön tontin myynti Pöllästä.

Hoitokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.

Avustuksia yleishyödyllisiin tarkoituksiin jaettiin vuoden 2011  aikana jakokunnan yleisen kokouksen päätöksellä      32 850 euroa.  Lisäksi käytettiin hoitokunnan aiemmin tekemien ja vuoden 2011 aikana tehtyjen päätösten perusteella erilaisiin avustuksiin, hankkeisiin sekä teiden ja alueiden kunnossapitoon  yhteensä  15 055,18 euroa.

Tilikauden tappio on tehdyistä pörssiosakkeiden arvonalentumiskirjauksista johtuen  52 968,96 euroa.     Hoitokunta ehdottaa,   että tilikauden tappiosta katetaan 20 000 euroa käyttörahastosta ja loppuosa 32 968,96 euroa kirjataan edellisten vuosien voitto- ja tappiotilille.

Hoitokunnan jäsenet v. 2011             henk. koht.varajäsen

Paavo     Junttila                 pj              Erkki      Mattila                                           

Ville      Kurikka                                  Markku  Tönkyrä                    

Tapio    Vuotikka                                Arto        Sipilä                       

Paavo    Sipola                                    Eija         Sipola                       

Urho     Tero                                       Vesa       Isola         

Timo     Ranta                   vpj             Seppo     Vähämetsä

Tilintarkastajat                                     varatilintarkastajat

Asmo       Miettunen       Htm             Lars Göran   Nylund      Htm

Aaro        Sauvola                                   Pekka    Heikkinen

Sihteeri

Tuula     Nissilä

Kirjoitettu: 1.03.2010